skip to Main Content

Bafa Bafa

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Group 4 – Υποστήριξη της διεθνούς κινητικότητας

KOINO

Μαθητές από 14 έως 18 ετών

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Ενσυναίσθηση και αξιοπρέπεια
 • Γνώση και κατανόηση άλλων πολιτισμών
 • Αυτογνωσία
 • Εκτίμηση και σεβασμό των άλλων ανθρώπων
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Ανοχή στο διαφορετικό

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το «BaFa BaFa» είναι μια προσομοίωση μάθησης πρόσωπο με πρόσωπο. Προορίζεται να βελτιώσει την πολιτιστική ικανότητα των συμμετεχόντων, βοηθώντας τους να κατανοήσουν τον αντίκτυπο του πολιτισμού στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν “πολιτισμικό σοκ” ταξιδεύοντας και προσπαθώντας να αλληλεπιδράσουν με μια κουλτούρα στην οποία οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές αξίες, διαφορετικούς τρόπους συμπεριφοράς και διαφορετικούς τρόπους επίλυσης προβλημάτων.

Στόχοι:

 • Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την ιδέα, την δύναμη και τη σημασία της κουλτούρας
 • Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να μάθουν πώς να εκτιμούν τις πολιτιστικές διαφορές.
 • Να προετοιμάσει την επαφή των ατόμων με άλλους πολιτισμούς.
 • Να βοηθήσει τα μέλη μιας κυρίαρχης πολιτιστικής ομάδας να εκτιμούν τα άτομα από άλλους πολιτισμούς.
 • Να μειώσει τα εμπόδια ανάμεσα σε ομάδες διαφορετικών εθνικοτήτων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1-2 ώρες για την δραστηριότητα

1-2 ώρες για την ενημέρωση

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ

 • Δύο ομάδες
 • Περιγραφές δύο διαφορετικών πολιτισμών σε χρωματιστά χαρτιά (καθιστά πιο εύκολη την περιγραφή)
 • Ετικέτες Ονομάτων (μισοί με το όνομα π.χ. «Άλφα» με κόκκινο χρώμα, οι άλλοι μισοί με το όνομα π.χ. «Βήτα» με μπλε χρώμα)
 • 1 κουτί με 100 μικρούς συνδετήρες για τους «Άλφα»
 • 1 κουτί με 100 μεγάλους συνδετήρες για τους «Βήτα»
 • Ένα βραχιόλι που θα τοποθετηθεί στον καρπό του ηγέτη των «Άλφα»

ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δημιουργούνται δύο προσομοιώσεις πολιτισμών: ένας πολιτισμός «Άλφα» και ένας «Βήτα». Ο δάσκαλος / αρχηγός ενημερώνει τους συμμετέχοντες για τους γενικούς σκοπούς της προσομοίωσης και στη συνέχεια τους αναθέτει την ιδιότητα μέλους είτε στον πολιτισμό «Άλφα» είτε στον «Βήτα». Σε κάθε έναν από τους δύο πολιτισμούς ανήκει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, η οποία αντιστοιχεί σε έναν σιωπηρό πολιτιστικό κώδικα (για παράδειγμα, δύο ανταγωνιστικοί πολιτισμοί: μια συλλογική κουλτούρα βασισμένη στο κοινό καλό, στην αλληλεγγύη, στην επαφή με τον άλλον και μια καπιταλιστική κουλτούρα βασισμένη στο εμπόριο και το κέρδος, στον ατομικισμό, καθώς επίσης και στις τυπικές και απόμακρες σχέσεις). Κάθε ομάδα μετακινείται στη δική της περιοχή όπου τα μέλη διδάσκουν τις αξίες, τις προσδοκίες και τα έθιμα της νέας κουλτούρας τους, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα για τον άλλο πολιτισμό.

Για να γνωρίσει καλύτερα ο καθένας τον δικό του πολιτισμό, μπορεί να είναι χρήσιμες οι ακόλουθες βασικές ερωτήσεις:

 • Πώς αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον;
 • Τι μας κάνει ευτυχισμένους;
 • Ο πολιτισμός μας βασίζεται στην ειρήνη ή στον πόλεμο;
 • Θα νικήσει ο πολιτισμός μας, θα παραιτηθεί, θα προσαρμοστεί;
 • Ποιος είναι ο στόχος του πολιτισμού μας; (π.χ. αγάπη, ευρυθμία…)
 • Ποια είναι η θρησκεία της κουλτούρας μας; Υπάρχει κάποιο είδωλο ή θεότητα που λατρεύεται ή οποιαδήποτε άλλη μορφή θρησκευτικής δραστηριότητας;
 • Πώς ζουν οι άνθρωποι του πολιτισμού μας και πώς αποκτούν τα αναγκαία για να ζήσουν;

Επιπλέον οι συμπεριφορές και ο τρόπος έκφρασης πρέπει να εξεταστούν και να συσχετιστούν με τα ακόλουθα συναισθήματα και τις ακόλουθες ανάγκες:

 • Αβεβαιότητα, φόβος για τους ξένους, τρομακτικές καταστάσεις
 • Απόρριψη
 • Φιλοξενία (από ξένους και μέλη της ομάδας)
 • Στοργή
 • Ευχαρίστηση
 • Αγάπη και μίσος
 • Πώς μπορούμε να λάβουμε βοήθεια;
 • Τι να κάνουμε για να βοηθήσουμε;

Μόλις όλα τα μέλη κατανοήσουν και αισθάνονται άνετα με τη νέα τους κουλτούρα, κάθε πολιτισμός στέλνει έναν παρατηρητή στον άλλο. Κατά τη διάρκεια της περιόδου “παρατήρησης”, οι ομάδες θα προβάλλουν τις αξίες, τις προσδοκίες, τους κανόνες και τα έθιμα της νέας κουλτούρας τους. Οι παρατηρητές προσπαθούν να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερο για τον άλλο πολιτισμό χωρίς να θέτουν άμεσα ερωτήσεις. Μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, κάθε παρατηρητής επιστρέφει στην αντίστοιχη κουλτούρα του και αναφέρει σχετικά με το τι έχει παρατηρήσει.

Με βάση την έκθεση του παρατηρητή, κάθε ομάδα αναπτύσσει υποθέσεις σχετικά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αλληλεπίδρασης με τον άλλο πολιτισμό. Αφού διαμορφωθούν οι υποθέσεις, οι συμμετέχοντες κατά σειρά επισκέπτονται τον άλλο πολιτισμό σε μικρές ομάδες. Μετά από κάθε επίσκεψη, οι επισκέπτες αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους στην ομάδα τους. Η ομάδα χρησιμοποιεί τα δεδομένα για να τεστάρει και να βελτιώσει τις υποθέσεις τους. Όταν όλοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τον άλλο πολιτισμό, η προσομοίωση τελειώνει.

Οι συμμετέχοντες συναντώνται σε μια ομάδα για να συζητήσουν και να αναλύσουν την εμπειρία τους. Αν ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να εκπαιδεύσει ένα άτομο να αλληλεπιδράσει ή να ταξιδέψει σε μια διαφορετική κουλτούρα, τότε τα στοιχεία αυτού του πολιτισμού παρουσιάζονται ως μέρος της συζήτησης. Εάν επικεντρωθεί στην ποικιλομορφία, τότε η συζήτηση και η ανάλυση επικεντρώνεται στις μεθόδους για τη δημιουργία μιας σχολικής κουλτούρας που επιτρέπει σε όλους να αισθάνονται ασφαλείς, να συμμετέχουν, να είναι παραγωγικοί και να δουλεύουν καλύτερα. Ο ορισμός ενός πολιτισμικά ικανού ατόμου, όχι μόνο περιλαμβάνει την ικανότητα προσαρμογής ή αλληλεπίδρασης με ανθρώπους που είναι διαφορετικοί, αλλά σημαίνει ότι είναι σε θέση να σχεδιάσει και να διατηρήσει μια κουλτούρα εργασίας που τους περιλαμβάνει όλους και επιτρέπει σε κάθε άτομο να κάνει το καλύτερο που μπορεί.

Είναι πολύ σημαντικό οι ομάδες, μαζί με τους δασκάλους, να είναι σε θέση να προβληματιστούν και να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα:

 • Ποια ήταν τα συναισθήματά μας όταν ετοιμαζόμασταν να αναλάβουμε τον ρόλο ενός πολιτισμού;
 • Ποια ήταν τα συναισθήματά μας όταν ξαφνικά οι ξένοι ήρθαν στο «σπίτι μας»;
 • Ποια ήταν τα συναισθήματά μας όταν επισκεφτήκαμε μια κουλτούρα της οποίας η γλώσσα, οι χειρονομίες και οι συμπεριφορές, μας είναι άγνωστες;
 • Η άλλη κουλτούρα αντέδρασε με τον τρόπο που περιμέναμε; Γιατί (όχι);
 • Με ποιόν τρόπο προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε;
 • Μπορούμε να περιγράψουμε την δική μας κουλτούρα;
 • Τι μας θυμίζει αυτό το παιχνίδι;

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 • Οι ομάδες θα πρέπει να περιοριστούν σε απλούς κανόνες, αφού η συζήτηση είναι αρκετά δύσκολη.
 • Ο δάσκαλος πρέπει να επιλέξει ουδέτερους πολιτισμούς για να αποφύγει ανεπιθύμητες συμπεριφορές κατά την διάρκεια του διαλόγου και να διατηρήσει την απόσταση από το δικό του πολιτισμό.

REFERENCES

http://www.dija.de/toolbox-interkulturelles-lernen/methodenbox-interkulturell

Culture descriptions adapted by Jennifer Robertson, Valencia College, 2014: http://site.valenciacollege.edu/inz/toolkits/Interdisciplinary/Forms/AllItems.aspx

APPENDICES

The Alpha Culture – description

The Beta Culture – description

Print Friendly, PDF & Email

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back To Top